نقشه ی سایت
چهارشنبه  13  اسفند  1399

پایلوت شکل دهی

 

 

- نورد گرم

- همگن سازی

- عملیات حرارتی

- نورد سرد

- پرس کاری

 

 

پایلوت شکل دهی

توضيحات

واحد

عنوان خدمات قابل ارائه

ردیف

*

هر نمونه

نورد گرم

1

 

هر نمونه

همگن سازی

2

*

هر نمونه

عملیات حرارتی

3

*

هر نمونه

نورد سرد

4

*

هر نمونه

پرس کاری

5

تعداد بازدید کل : 17662460
تعداد بازدید امروز: 1672
بازدید دیروز : 6072
تعداد افراد آنلاین: 55