نقشه ی سایت
چهارشنبه  01  خرداد  1398

آزمایشگاه پایلوت جوشکاری و غیرمخرب

 

- اندازه گیری تنش پسماند قطعات به روش سوراخکاری

- ارائه خدمات جوشکاری و برشکاری

- ارائه خدمات تست های غیر مخرب جوش

 

 

 

تعداد بازدید کل : 11717304
تعداد بازدید امروز: 6322
بازدید دیروز : 5890
تعداد افراد آنلاین: 49