نقشه ی سایت
چهارشنبه  13  اسفند  1399

آزمایشگاه پایلوت جوشکاری و غیرمخرب

 

- اندازه گیری تنش پسماند قطعات به روش سوراخکاری

- ارائه خدمات جوشکاری و برشکاری

- ارائه خدمات تست های غیر مخرب جوش

 

 

 

تعداد بازدید کل : 17662522
تعداد بازدید امروز: 1734
بازدید دیروز : 6072
تعداد افراد آنلاین: 43