نقشه ی سایت
پنجشنبه  05  اردیبهشت  1398

آزمایشگاه پایلوت جوشکاری و غیرمخرب

 

- اندازه گیری تنش پسماند قطعات به روش سوراخکاری

- ارائه خدمات جوشکاری و برشکاری

- ارائه خدمات تست های غیر مخرب جوش

 

 

 

تعداد بازدید کل : 11582333
تعداد بازدید امروز: 2953
بازدید دیروز : 7596
تعداد افراد آنلاین: 25