نقشه ی سایت
یکشنبه  26  خرداد  1398

آزمایشگاه پایلوت جوشکاری و غیرمخرب

 

- اندازه گیری تنش پسماند قطعات به روش سوراخکاری

- ارائه خدمات جوشکاری و برشکاری

- ارائه خدمات تست های غیر مخرب جوش

 

 

 

تعداد بازدید کل : 11887868
تعداد بازدید امروز: 5820
بازدید دیروز : 15549
تعداد افراد آنلاین: 32