نقشه ی سایت
چهارشنبه  13  اسفند  1399

آزمایشگاه آنالیز مواد

دستگاه آنالیز گاز
 
آنالیز شیمیایی
 

 

ليست خدمات آزمايشگاه آنالیز

توضيحات

واحد

عنوان خدمات قابل ارائه

رديف

 

هر نمونه

آناليز كوانتومتري بدون آماده سازی

1

برای نمونه های دیرگداز

هر نمونه

آنالیز گازهای اکسیژن ، هیدروژن و نیتروژن

2

 

هر نمونه

آنالیز گازهای اکسیژن ، هیدروژن و نیتروژن

3

 

هر نمونه

تعيين كلاس نمونه (مقايسه با استاندارد)

4

تعداد بازدید کل : 17662235
تعداد بازدید امروز: 1447
بازدید دیروز : 6072
تعداد افراد آنلاین: 39