نقشه ی سایت
جمعه  26  مهر  1398

فرم های دوره های کوتاه مدت

دریافت فرم های دوره های کوتاه مدت

1 اصول طراحی مکانیزم های سلاح های انفرادی
2 اصول وآنالیز شکل دهی فلزات
3 تحلیل المان نا محدود با نرم افزار ABAQus
4 تحليل, طراحی و ساخت سازه های مدور کامپوزيتی بر اساس استفاده از تکنولوژی
5 تزریق میکرو سلولی
6 تکنولوژی لاستيک – اصول اميزه کاری لاستيک ها
7 تکنولوژی لاستيک – اصول اميزه کاری لاستيک ها
8 تلرانس گذاری هندسی و ابعاد GD&T  (مقدماتی)
9 حفاظت کاتدی
10 رباتیک
11 شبکه های عصبی
12 طراحی آزمایش ها DOE
13 طراحی آزمایش ها DOE
14 طراحی قالب های فورج
15 طراحی قید و بندها
16 طراحی و تحلیل سازه بر مبنای نرم افزار Ansys
17 فرآیند های PVD
18 کالیبراسیون ماشین ابزار
19 کنترل پیشرفته
20 مدیریت ریسک در پروژهای طراحی
21 مکاترونیک
22 مکانیک ضربه
23 مهندسی ارزش
24 مواد مغناطيسی با تاکيد بر آلنيکو و فريت
25 نانو کامپوزيت های زمينه مسی (با آلومنيا – پاتيتان)
26 نانو کامپوزيت های سراميکی (بالک و پوشش)
27 نرم افزار CATIA (پیشرفته)
28 نرم افزار CATIA (متوسط 1)
29 نرم افزار CATIA (متوسط 2)
30 نرم افزار CATIA (متوسط 2)
31 نوآوری نظام یافته TRIZ