خدمات عملیات حرارتی و متالورژی پودر
1397-10-05
  

 

- خدمات آسیاب سیاره ای(ماهواره ای)

- خدمات آنالیز الک برای اندازه گیری توزیع اندازه پودرها

- عملیات حرارتی تحت اتمسفر هیدروژن

- عملیات حرارتی تحت گاز خنثی

- عملیات حرارتی تحت خلاء

- عملیات حرارتی تحت اتمسفر(هوا)

- خدمات مخلوط سازی پودرها

 

خدمات عملیات حرارتی و متالورژی پودر

توضيحات

واحد

عنوان خدمات قابل ارائه

ردیف

 

 

خدمات آسیاب سیاره ای(ماهواره ای)

1

 

 

خدمات آنالیز الک برای اندازه گیری توزیع اندازه پودرها

2

 

 

عملیات حرارتی تحت اتمسفر هیدروژن

3

 

 

عملیات حرارتی تحت گاز خنثی

4

 

 

عملیات حرارتی تحت خلاء

5

 

 

عملیات حرارتی تحت اتمسفر(هوا)

6

 

 

خدمات مخلوط سازی پودرها

7