شمارنده ها

برگزاری کارگاه ISO17025

کارگاه ISO17025 در تاریخ آبان ماه 1400 به مدت 8 ساعت و با حضور تعدادی از مسئولین و همکاران مرتبط با آزمایشگاه‌های مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری‌های ساخت توسط پژوهشکده مهندسی مواد این مجتمع برگزار گردید.

دریافت جایزه بنیاد البرز

• کسب رتبه برتر بخش دانشجویی در پنجاه و نهمین سال جایزه بنیاد البرز توسط دانشجوی مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های ساخت

راه‌یابی به مرحله نهایی شانزدهمین جشنوراه ملی فناوری شیخ بهایی توسط تیم ساخت افزایشی مجتمع مواد

جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی به عنوان اولین و برترین رویداد فن‌آوری و فن‌آفرینانه کشور تلاش می‌کند تا با حمایت و تشویق شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای حل مسائل و چالش‌های اساسی کشور گام بردارد. شناسایی و معرفی واحد‌های فناور و فن‌آفرینان موفق به سرمایه‌گذاران به عنوان یکی از اهدف اصلی جشنواره، گامی بلند جهت توسعه فناوری و شکوفایی اقتصاد ملی با حمایت از ایده‌های دانش‌بنیان و توان نخبگان کشورمان ایران است.

شمارنده ها