نقشه ی سایت
دوشنبه  29  آبان  1396

منابع اطلاعاتی

انواع منابع اطلاعاتی (چاپی و الکترونیکی) موجود در این کتابخانه عبارتند از:

 

 

ردیف

 

منابع چاپی

 

تعداد

 

1

 

کتاب فارسی

 

22322

 

2

 

کتاب لاتین

 

28520

 

3

 

پایان نامه فارسی

 

5296

 

4

 

پایان نامه لاتین

 

67

 

5

نشریه فارسی

 

53

 

6

 

نشریه لاتین

 

2359

 

7

 

 

 

---

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

 

منابع الکترونیکی

 

تعداد

 

1

 

کتاب فارسی

 

257

 

2

 

کتاب لاتین

 

31612

 

3

 

پایان نامه فارسی

 

10182

 

4

 

پایان نامه لاتین

 

3375

 

5

 

مقاله فارسی

 

18584

 

6

 

مقاله لاتین

 

1449536

 

7

 

AIAA  مقاله

 

154730

8

 

استانداردها

 

17229

پیوند‌های مفید

تعداد بازدید کل : 7054057
تعداد بازدید امروز: 717
بازدید دیروز : 8716
تعداد افراد آنلاین: 20