نقشه ی سایت
شنبه  30  تیر  1397

منابع اطلاعاتی

انواع منابع اطلاعاتی (چاپی و الکترونیکی) موجود در این کتابخانه عبارتند از:

96/7/15

 

ردیف

 

منابع چاپی

 

تعداد

 

1

 

کتاب فارسی

 

22675

 

2

 

کتاب لاتین

 

28525

 

3

 

پایان نامه فارسی

 

5167

 

4

 

پایان نامه لاتین

 

67

 

5

نشریه فارسی

53

 

6

 

نشریه لاتین

 

2359

 

7

 

 

 

---

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

 

منابع الکترونیکی

 

تعداد

 

1

 

کتاب فارسی

 

267

 

2

 

کتاب لاتین

 

32278

 

3

 

پایان نامه فارسی

 

10447

 

4

 

پایان نامه لاتین

 

3377

 

5

 

مقاله فارسی

 

19739

 

6

 

مقاله لاتین

 

1661219

 

7

 

AIAA  مقاله

 

154730

8

 

استانداردها

 

17229

تعداد بازدید کل : 9380484
تعداد بازدید امروز: 225
بازدید دیروز : 4560
تعداد افراد آنلاین: 63