نقشه ی سایت
پنجشنبه  22  آذر  1397

معماری دانش

معماری دانش به عنوان یکی از زیر مجموعه های معماری سازمانی می باشد که یکی از اجزای اصلی سیستم های مدیریت دانش، مکان و چگونگی کسب و انتقال دانش را مشخص می کند

مهمترین اقدامات این حوزه :

- تدوین نظام جامع مدیریت دانش

- تدوین سند های راهبردی وآئین نامه های مورد نیاز حوزه مدیریت دانش

- تدوین نقشه راه مدیریت دانش دانشگاه

- تدوین نقشه دانش دانشگاه

- شناسایی حوزه های دانشی

- فرآیندهای مدیریت دانش

- تدوین، تصویب، ابلاغ، مدیریت بر اجرا و ارزیابی برنامه های سالانه حوزه مدیریت دانش، واحد های دانشگاهی

- طراحی پروفایل دانشی،ایجاد و توسعه شبکه های اشتراک و انتقال دانش

- برگزاری جشنواره ها و کسب افتخارات

 

تعداد بازدید کل : 10840766
تعداد بازدید امروز: 459
بازدید دیروز : 7313
تعداد افراد آنلاین: 17