نقشه ی سایت
سه شنبه  11  آذر  1399

معماری دانش

معماری دانش به عنوان یکی از زیر مجموعه های معماری سازمانی می باشد که یکی از اجزای اصلی سیستم های مدیریت دانش، مکان و چگونگی کسب و انتقال دانش را مشخص می کند

مهمترین اقدامات این حوزه :

- تدوین نظام جامع مدیریت دانش

- تدوین سند های راهبردی وآئین نامه های مورد نیاز حوزه مدیریت دانش

- تدوین نقشه راه مدیریت دانش دانشگاه

- تدوین نقشه دانش دانشگاه

- شناسایی حوزه های دانشی

- فرآیندهای مدیریت دانش

- تدوین، تصویب، ابلاغ، مدیریت بر اجرا و ارزیابی برنامه های سالانه حوزه مدیریت دانش، واحد های دانشگاهی

- طراحی پروفایل دانشی،ایجاد و توسعه شبکه های اشتراک و انتقال دانش

- برگزاری جشنواره ها و کسب افتخارات

 

تعداد بازدید کل : 16994580
تعداد بازدید امروز: 12261
بازدید دیروز : 9671
تعداد افراد آنلاین: 140