نقشه ی سایت
چهارشنبه  14  خرداد  1399

چشم انداز

1395-02-05

پیشرو در آموزش، پژوهش، مدیریت و کاربری فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنيت در سطح وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشور.