نقشه ی سایت
پنجشنبه  28  شهریور  1398

چشم انداز

1395-02-05

پیشرو در آموزش، پژوهش، مدیریت و کاربری فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنيت در سطح وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشور.