نقشه ی سایت
چهارشنبه  13  اسفند  1399

کتب و نشریات چاپ شده

سيستم‌هاي تصميم‌يار و سيستم‌هاي هوشمند 1

سيستم‌هاي تصميم‌يار و سيستم‌هاي هوشمند 2

مقدمه ای برتجزیه وتحلیل الگوریتم ها

آنالیزریسک امنیت اطلاعات

توسعه کتابخانه های دیجیتال

ساختمان داده ها

سامانه های خبره (اصول و برنامه ریزی)

شبکه حسگر بی سیم

كنترلگرهايPID

مدیریت امنیت اطلاعات – جلد1

مدیریت امنیت اطلاعات – جلد2

نگاهی نو به مدیریت بحران

مدیریت پروژه های نرم افزاری

راهنمای مستندسازی در مدیریت پروژه

معماری سازمانی (باز آفرینی سازمان در عصر اطلاعات)

لیزر و کاربرد آن در تسلیحات هوشمند

تعداد بازدید کل : 17663511
تعداد بازدید امروز: 2723
بازدید دیروز : 6072
تعداد افراد آنلاین: 82