نقشه ی سایت
سه شنبه  19  آذر  1398

باورها و باید ها

ما بر اين باوريم كه:

  • فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) محور تحول در وزارت دفاع است.
  • فاوا در تامين امنيت ملي نقش اساسي دارد.
  • فاوا راه ميانبر و موتور جهش اساسي است.
  • توسعه هدفمند فاوا راه نجات جامعه از مشكلات است.

سرمايه گذاري كافي و به موقع در حوزه  فاوا اين تهديد را تبديل به فرصت خواهد كرد .

 

بايدها:

  • ما بايد ابعاد مختلف فاوا را شناخته و به شايستگي از آن استفاده نمائيم.
  • ما بايد متولي امنيت و ايمني و مديريت بحران فاوا در سطح ملي باشيم.
  • توجه دائم و همه جانبه به كاهش تصدي بخش دولتي.
تعداد بازدید کل : 13517042
تعداد بازدید امروز: 2054
بازدید دیروز : 7090
تعداد افراد آنلاین: 26