نقشه ی سایت
چهارشنبه  25  تیر  1399

مقدمه

امروزه يكي از دغدغه هاي اصلي سازمانهاي دانشي، تلاش در جهت توليد علم و فناوري بمنظور ماندن در عرصه رقابت در سطوح مختلف ملي و بين المللي است. دانشگاه مالك اشتر كه متشكل از مجتمع هاي دانشگاهي با رويكردهاي متفاوت كاوش علمي است نيز از اين امر مستثني نيست. لذا با توجه به نقش و جايگاه مهم اين دانشگاه بويژه در بخش دفاعي، تلاش در جهت تحقق اهداف و آرمانهاي مجموعه دفاعي در سطوح علم و فناوري از ماموريت هاي اصلي آن مي باشد.

در اين راستا مجتمع دانشگاهي فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت به عنوان يكي از اركان و بازو هاي علمي تحقق آرمان هاي دانشگاه و مجموعه دفاع فعاليت خود را در حوزه هاي مختلف فناوري آغاز نمود. كه ماموريت اين مجتمع با توجه به سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه و همچنين اهداف و سياست هاي وزارت دفاع و دانشگاه صنعتي مالك اشتر طرح ريزي و ابلاغ گرديده است.

تعداد بازدید کل : 15057654
تعداد بازدید امروز: 2198
بازدید دیروز : 6759
تعداد افراد آنلاین: 50