توانمندی های پژوهشی
1395-02-06

 

  1. بررسي و كنكاش علمي در حوزه هاي علوم كامپيوتر(نرم افزار، شبكه، معماري كامپيوتر، هوش مصنوعي، سيستم هاي خبره، ربوتيك و غیره)، فناوري اطلاعات و ارتباطات، امنيت، فرماندهي و كنترل،
  2. تهيه و تدوين طرح هاي پژوهشي در حوزه هاي ماموريتي محوله از سوي وزارت دفاع و دانشگاه
  3. انجام پروژه هاي تحقيقاتي در حوزه هاي متناسب با فلسفه وجودي مجتمع
  4. همكاري با سازمانهاو صنايع تابع ودجا و همچنين ساير دانشگاه هاي كشور بمنظور تقويت بنيه پژوهشي بخش دفاع در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
  5. انجام تحقيقات و پژوهش در حوزه هاي زیر: