نقشه ی سایت
دوشنبه  23  تیر  1399

معرفی پژوهشکده

پژوهشکده علوم وفناوری دفاعی هرمزگان در اواخر سال 1383 در راستاي فعاليت بيشتر بخش دريايي دانشگاه در سواحل كشور پيشنهاد و در بندرعباس سازماندهي شد ،سپس به تصویب مقام محترم وزارت دفاع رسید و همزمان با اقدامات در مورد خريد زمين به مساحت بیش از هشت هکتار جهت احداث سایت ستادی آموزشی،پژوهشی کارگاهی و آزمایشگاهی ،به برگزاري جلساتي جهت ارتباط نزديك با سایر ارگانهای در استان ، شركتهاي مختلف دريايي و دانشگاه امير كبير و دانشگاه هرمزگان پرداخته شد. اين پژوهشکده هم اكنون داراي كد پايگاهي وزارتي و مصوبه هیات وزیران مي باشد و همچنين توانسته است اقداماتي مؤثر در خصوص آموزش و تحقيقات بردارد .

 گروههاي پژوهشي  این پژوهشکده  در زمينه تحقيق ، هيدرومكانيك و طراحي شناورها و آموزشهاي مختلف کوتاه مدت و بلند مدت مورد نیاز منطقه فعاليت مي‌كنند. در اين راستا ارتباط و همكاري نزديك با دانشگاه ها و نيز ساير مراكز علمي و تحقيقاتي داشته و به تعريف و تدوين پروژه‌هاي تحقيقاتي در مقاطع تحصيلات تكميلي دانشگاه‌ها مي‌پردازند.

 

واحدهای ستادی و دانشگاهی

تعداد بازدید کل : 15046559
تعداد بازدید امروز: 8333
بازدید دیروز : 6550
تعداد افراد آنلاین: 66