آزمایشگاه تحقیقاتی سخت‌افزار در حلقه
1395-05-20

اهداف: شبیه سازی نرم‌افزار در حلقه و سخت افزار در حلقه پرنده بدون سرنشین؛

قابلیتها:

- استفاده از کامپیوتر پرواز طراحی داخل با رویکرد Embedded Systems؛

- استفاده از سیستم عامل بلادرنگ لینوکس بومی؛

- شبیه سازی کامل پرواز پرنده و امکان آزمایش موضوعاتی مانند الگوریتم های هدایت، کنترل و ناوبری و عملکردهای بخش های سخت‌افزاری؛

- بکارگیری المان های واقعی در مدار؛

- بکارگیری سیستم ناوبری ارزان‌قیمیت AHRS ساخته شده مبتنی بر MEMS؛

- رابط کاربری بسیار مناسب آزمایشگاه (مبتنی بر GUI).

 

رديف

نوع خدمات

تعرفه خدمات

زمان انجام

1

طراحی و ساخت ماژول کامپیوتر پرواز

متناسب با سفارش

متناسب با سفارش

2

طراحی و پیاده سازی سخت افزار در حلقه

متناسب با سفارش

متناسب با سفارش