آزمايشگاه تحقیقاتی ارتعاشات و آنالیز مودال
1395-05-20

تاريخچه: آزمايشگاه مزبور در سال 1387 به بهره‌برداري رسيد.

اهداف: تعيين خواص مودال يا مشخصه‌هاي ديناميک سازه‌اي اجسام پرنده و ...

تجهيزات موجود در آزمايشگاه:

- سيستم داده‌برداري 32 کاناله.

- دو عدد ارتعاش دهنده با دامنه 500 نيوتن.

- دو عدد آمپلي فاير قدرت

- حدود 40 عدد شتاب‌سنج پيزوالکتريک

- دو عدد نيروسنج

- چکش ضربه (Impulse hammer)

- سيستم داده‌برداري پرتابل 32 کاناله

- کاليبراتور شتاب‌سنج.

کاتالوگ آنالیز مودال؛

 

خدمات قابل ارائه به متقاضيان:

رديف

نوع خدمات

تعرفه خدمات

زمان انجام

1

آنالیز مودال

40-120 م.ر

متناسب با سفارش