دورنما و اهداف
1395-02-13

- ارائه خدمات علمی و آموزشی در حوزه علوم و فناوری سامانه‌های هوافضا و زیرسامانه‌های مربوطه

  - اجرا و انجام پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی متناسب با نیازهای کاربران

  - کسب فناوریها و سامانه‌های نوظهور و شکستن مرزهای دانش

  - بهبود توسعه سامانه‌های دفاعی

  - توسعه زیرساختهای آزمایشگاهی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری

  - ارائه خدمات آزمايشگاه‌هاي آموزشي- پژوهشي

  - ارائه دوره‌های آموزشی بلندمدت مصوب وزارت علوم و همچنین فناوری‌محور

  - ارائه دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت تخصصی متناسب با نیاز کاربران

  - برگزاری سمینار، نشستها و همایشهای تخصصی

- تربیت و ارتقاء توان پژوهشی و تخصصی نیروی انسانی موردنیاز

- تولید دانش و ارائه مقالات علمی مرتبط با دستاوردهای تحقیقاتی

- مطالعات آینده‌پژوهی در حوزه‌های تخصصی مرتبط

- توسعه تعامل مناسب با دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی و متخصصین حوزه مزبور