نقشه ی سایت
پنجشنبه  01  آبان  1399

میزبانی وب

امروزه تنها پل ارتباطی موجود در دنیای مجازی، فیمابین کاربران و سازمانها و شرکتهای مختلف در دو دهه اخیر، وبسایتهای طراحی شده از سوی این سازمانها و شرکتها می‎باشد و ناگفته پیداست که با توجه به مراجعات مکرر فعلی جهت دریافت اطلاعات، این پایگاههای اطلاعرسانی از چه میزان اهمیت و اعتبار برخوردار هستند. بعبارت دیگر امروزه تابلوی مجازی هر نهاد یا سازمانی، وبسایت قوی، کارآمد، ایمن و بروز میباشد.

درپی همکاری های صورت گرفته در خصوص استقرار اطلاعات کلیه مجتمعها، دانشکدهها و مراکز در وبسایت دانشگاه و انجام این مهم در بسیاری از بخشها، اینک لازم است با تلاش همگانی و شایسته، کلیه اطلاعات و لینکهای مراکز ستادی، مجتمعها و دانشکدهها فعال و بروز رسانی گردد.

 

درخصوص طراحی و بارگذاری وب‎سایت مجموعههای مختلف دانشگاه یا وب‎سایتهای مرتبط با همایشها و سمینارهای دانشگاه، موارد ذیل پیشنهاد می گردد.

  • لازم است مراکز صفی، ستادی و ...، اطلاعات غیرطبقهبندی خود را جهت تائیدیه محتوی و اطلاعات به حفاظت اطلاعات واحد تابعه خود ارسال نمایند.

  • کلیه مراکز صفی و ستادی دانشگاه محتوی تائید شده خود را به صورت صفحات وب مناسب طراحی نموده و به همراه تائیدیه مکتوب حفاظتی صورت پذیرفته و در قالبCD  یاDVD  تحویل مرکز فناوری اطلاعات و خدمات علمی اصفهان نمایند. فرمت و الگوی مناسب جهت قرارگیری نوع اطلاعات و چگونگی طراحی وب برای مراکز صفی و ستادی در وبسایت دانشگاه در بخشهای فعال صفی و ستادی موجود است.

  • در صورتی که مراکز مختلف امکان طراحی اطلاعات خود را ندارند و مایل به طراحی آن همانند بخشهای فعال بر روی وبسایت دانشگاه هستند، مرکز فناوری اطلاعات و خدمات علمی اصفهان، اطلاعات را در قالب فایل word دریافت نموده و طراحی وبسایت را برای آن مجموعه بدون دریافت هزینه انجام میدهد. بدیهی است که زمان لازم برای طراحی وبسایت آن مجموعه حداقل دو هفته میباشد.

  • اگر مراکز صفی یا ستادی دانشگاه مایل به طراحی وبسایت خود خارج از چهارچوب اطلاعات موجود در مراکز فعال در وبسایت دانشگاه بوده و یا خواستار طراحی وبسایت خود بصورت پویا (داینامیک) باشند، با دریافت هزینه امکان طراحی آن وجود دارد.

  • اخبار و اطلاعیههای آموزشی و فاقد طبقه بندی در هر زمان قابل دریافت و بارگذاری در صفحه اول وب‎سایت دانشگاه می‎باشد.

  • حداقل مدت ممکن برای تغییر کلی اطلاعات یا محتوی یک مجموعه دوهفته بوده و تغییر بنیادی محتوی در مدتی کوتاهتر امکانپذیر نیست. تغییر هرگونه محتوی منوط به داشتن مجوزهای لازم میباشد.

  • بمنظور ایجاد تمرکز، یکسانسازی و دسترسی آسان به کلیه اطلاعات و آیتم‎های بخشهای مختلف دانشگاه، کلیه وب‎سایتهای مراکز دانشگاه بایستی در قالب متمرکز وب‎سایت رسمی دانشگاه قرارگیرد.

  • ارتباط هرگونه لینک از طریق سایت دانشگاه منوط به داشتن مجوزهای لازم می باشد.

تعداد بازدید کل : 16260599
تعداد بازدید امروز: 6055
بازدید دیروز : 9440
تعداد افراد آنلاین: 56