اندازه گيري ضريب كيفيت و ثابت دي الكتريك مشددهاي عايقي (DR)
1395-05-10

شرح خدمات و معرفی  دستگاه:

دستگاه اندازه گیر به کار رفته تحلیل گر شبکه می باشد ،ولی چینش تست در مرکز مخابرات طراحی وساخته شده  و منحصر به فرد است.با استفاده از این چینش پارامتر رزنانس  اندازه گیری شده و به کمک نرم افزار و شبیه سازی پارامترهای DR استخراج می گردد.

 

 

قیمت به ریال

مقیاس تعرفه

شرح خدمات قابل ارایه

2.000.000

 

هرنمونه

اندازه گيري ضريب كيفيت ، ثابت دي الكتريك وضریب حرارتی DR مشددهاي عايقي در باند  KU, X