بخش آموزش مجتمع دانشگاهی برق و الکترونیک
1395-01-15
مجتمع با اخذ مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دوره‌های متعدد كارشناسی ارشد را برگزار نموده و در حال حاضر نیز با راه‌اندازی دوره دكتری، نسبت به پذیرش دانشجو اقدام نموده است. هم اكنون مجتمع با كسب تجربه و آمادگی لازم، می‌تواند همه ساله از طریق برگزاری آزمون سراسری و یا كنكور داخلی در مقطع كارشناسی ارشد، دانشجو جذب نموده و با بهره‌گیری از اساتید متخصص و صاحب نام، نسبت به تربیت دانشجو گام‌های موثری را بردارد.
 
رشته‌های تحصیلی
 
• کارشناسی ارشد
• دکتری
خدمات آموزشی (كوتاه مدت)
تعریف، تدوین و برگزاری دوره‌های كوتاه مدت خاص متناسب با نیاز كاربران
 

دوره های آموزشی کوتاه مدت پژوهشکده قدرت:

دوره های آموزشی کوتاه مدت پژوهشکده کنترل:

امور دانشجویان (داخلی، خارجی)
• جذب دانشجو متناسب با نیازهای اعلام شده
• تعیین پروژه‌ی دانشجو در نیمسال دوم تحصیلی
• ارائه دروس اختیاری متناسب با پروژه‌ی دانشجو
• انجام تحقیقات همزمان و مرتبط با دروس در مراكز تحقیقاتی
• هدایت دانشجو در انجام یك پروژه‌ی علمی- كاربردی
 
تحصیلات تكمیلی
برگزاری دوره‌های آموزشی بلند مدت كارشناسی ارشد و دكتری
 
سمینارهای دانشجویی
سمینارهای دانشجویی متناسب با حوزه‌های تخصصی و در راستای ارتقاء دانش دانشجویان در گروه‌های آموزشی مراكز تعریف و انجام می‌شود.
 
كارگاه‌های آموزشی :
• بیان الزامات و استقرار سیستم مدیریتHSE
• مبانی آنتن و انتشار امواج
• داده کاوی و پردازش تصاویر  ماهواره ای
• طراحی مدارات دیجیتال با استفاده از VHDL و پیاده سازی در FPGA