پژوهشکده رایانه
1394-12-22

معرفی پژوهشکده رایانه :
پژوهشکده رایانه مجتمع دانشگاهی برق و الکترونیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر با هدف ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در حوزه های نرم افزار، سخت افزار، پردازش سیگنال، واسط‌های انسان-ماشین و ماشین‌ها و سامانه های هوشمند تاسیس گردیده و با بهره گیری از پرسنل کارآمد و آزمایشگاههای مجهز در حال ارائه خدمات پژوهشی و تولید محصولات فناورانه در زمینه‌های فوق می‌باشد.

توانمندی‌های پژوهشی و مشاوره‌ای


آزمایشگاه سخت افزار

آزمایشگاه پیشران های الکتریکی

آزمایشگاه سامانه های هوشمند