درباره مجتمع برق
1394-12-04

مجتمع دانشگاهی برق و الكترونیك از سال 1362 بعنوان یك مركز تحقیقاتی در دو بعد پرورش و هدایت نیروی انسانی در سطح تحصیلات تکمیلی و انجام پژوهش های تخصصی در حوزه برق و الکتروفتونیک فعال بوده و از ظرفیت های موجود آموزشی و پژوهشی برای تقویت هدف دار دو حوزه استفاده نموده است. علاوه بر این، در راستای تامین اهداف و نیازهای تعریف شده، با بهره‌گیری از متخصصان، كارشناسان، تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مناسب، نقش خود را به عنوان یكی از متولیان حوزه برق و الكترونیك ایفا نموده است.

 

مجتمع دانشگاهی برق و الكترونیك در حوزه‌ی آموزشی و پژوهشی بشرح ذیل فعالیت می‌كند:
الف: حوزه‌ی پژوهش
ب: حوزه‌ی آموزش