نقشه ی سایت
یکشنبه  30  شهریور  1399

دفتر ارتباط با صنعت

هدف

دانشگاه و صنعت دو ركن مهم و اساسي توسعه در هر جامعه محسوب مي‌شوند و هر دو مجموعه مقوله پيشرفت فناوري در كشور مي‌باشند. اگر در گذشته نيازي به برقراري رابطه بين اين دو نهاد جامعه كمتر احساس مي‌شد ولي امروزه الزام ايجاد چنين ارتباط و تعاملي بين اين دو نهاد بيش از پيش آشكار شده است
موضوع ارتباط دانشگاه و صنعت ديري است كه مورد توجه صاحب‌نظران و برنامه‌ريزان كشورهاي مختلف به ويژه كشورهاي در حال توسعه قرار گرفته است
تربيت نيروي متخصص و كارآمد از يك طرف و اشتغال به كار فارغ‌التحصيلان دانشگاه از سوي ديگر مسائلي است كه در اين زمينه ذهن آدمي را به خود مشغول مي‌كند
در كشورهاي توسعه يافته، ارتباط مستمر و پوياي صنعت و دانشگاه سيكل مثبتي را به وجود آورده كه از طريق آن، اين دو نهاد به توسعه و رشد همديگر كمك مي‌كنند، ولي در كشورهاي توسعه نيافته اين ارتباط در حد بسیار كمي برقرار است و دانشگاه به طور عمده به انتقال دانش به دانشجويان مي‌پردازد و صنعت هم در اين ميان كار خودش را انجام مي‌دهد
زنجيرة آموخته‌هاي دانشگاهي و به دنبال آن اعزام دانشجويان جهت انجام كارآموزي (تلفيق علم و عمل) و يا فعاليتهاي پايان‌نامه دانشجويي در صنايع، چنانچه در مسير عرصه توليد و صنعت هدايت شوند مي‌تواند تأثير بنيادي برجاي گذاشته و مشكلات و معضلات عديده‌اي را كه در صنعت كشورمان وجود دارد؛ را حل نمايد
در اين ميان دفاتر صنعت و دانشگاه بايد زمينه ايجاد ارتباطي ارگانيك را فراهم نمايند


شرح وظایف


جمع‌آوري و تهيه اطلاعات لازم در مورد صنايع
همكاري و هماهنگي با ساير دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي و صنايع
ايجاد و هماهنگي بين فعاليتهاي دانشگاه و صنايع و ارتباط با ساير سازمانهاي مرتبط با صنعت
ايجاد تسهيلات لازم در امر بهره‌گيري از صنايع
سعي در جلب همكاري صنايع يا ساير سازمانهاي ذيربط با دانشگاه
اخذ پژوهشهاي پيشنهادي صنايع يا ساير سازمانهاي صنعتي و ارجاع آن براساس موضوع به معاونتها، دانشكده‌ها و گروههاي تخصصي و پيگيري آنها
صدور معرفي‌نامه لازم به دانشجويان متقاضي پس از تصويب كارآموزي جهت مراجعه به مراكز صنعتي
ارسال نامه به دانشكده‌ها و گروههاي آموزشي جهت تعيين اساتيدي كه مايل به همكاري با دفتر در زمينة بازديد از كارآموزي دانشجويان مي‌باشند
صدور معرفي‌نامه لازم جهت اعضاء هيئت علمي در خصوص سركشي كارآموزان به صنايع مختلف
پيگيري براي دريافت گزارش‌هاي لازم از اساتيد بازديدكننده در قالب فرمهاي مخصوص
هماهنگي لازم در خصوص بازديد علمي دانشجويان و انجام آن
اخذ اعلام نياز صنايع در خصوص انجام تحقيقات و پروژه دانشجويان كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا
هدايت دانشجويان و پايان‌نامه‌هاي تحقيقاتي جهت اجراء در صنايع

 

تعداد بازدید کل : 15790522
تعداد بازدید امروز: 20367
بازدید دیروز : 40529
تعداد افراد آنلاین: 162