نقشه ی سایت
یکشنبه  30  شهریور  1399

مدیریت امور دانشجویی

برنامه‌ريزي، نظارت و كنترل بر عملكرد فعاليت‌هاي واحدهای خوابگاه‌، رفاه و تغذيه

تهيه و تنظيم رويه و دستورالعمل‌هاي اجرايي مورد نياز

برنامه‌ريزي دوره‌اي جهت اسكان دانشجويان در خوابگاه‌ها

تلاش در جهت ايجاد تنوع و ارتقاء كيفيت تغذيه دانشجويي

پيگيري در جهت جذب منابع و توزيع مناسب تسهيلات رفاهي به دانشجويان

دبيري و برگزاري جلسات شوراي دانشجويي و پيگيري موارد مطروحه

دبيري و برگزاري کمیسیون عفاف و حجاب دانشجويان و تهيه و ارسال گزارشات نويه‌اي و ارسال براي مراجع ذيربط

- تهيه، تنظيم و ابلاغ برنامه غذايي ماهيانه دانشجويان

- برگزاري انتخابات و انتخاب اعضاي شوراي صنفي دانشجويان در هر سال

 

شرح وظایف اداره تغذیه

- نظارت بر تهیه، طبخ و توزیع غذا در محل سلف سرویس

- نظارت بر امر بهداشت محیطهای طبخ و توزیع غذا

- نظارت در تهیه و ارائه کارت بهداشتی پرسنل در امر تهیه و طبخ غذا

- کنترل بهداشتی مواد غذایی اعم از کیفیت مواد اولیه و تاریخ تولید و انقضاء آنها

- صدور کارت اتوماسیون تغذیه

- برنامه ریزی و تهیه برنامه غذایی متناسب با فصول سال وهمچنین مطابق با استانداردها

- برگزاری مناقصه تغذیه و انتخاب و انعقاد قرارداد با پیمانکار مربوطه

- کنترل و خرید مواد غذایی اولیه خریدو تعمیر و نگهداری تجهیزات و لوازم مورد نیاز طبخ و توزیع غذا

- کنترل موجودی، حواله و قبض انبار مواد غذایی اولیه و شارژ انبار مرکزی تغذیه

 

شرح وظايف اداره رفاه


- پیگیری ارسال گزارش آمار دانشجويان فعال دانشگاه به صندوق در هر نيمسال تحصيلي از طریق موسسه پژوهش

- پيگيري ،جذب و ابلاغ اعتبارات يارانه نقدي (تغذيه اياب و ذهاب قند وشكر و پنير) به دانشگاه

- پيگيري، جذب و ابلاغ ميزان يارانه هاي غير نقدي مربوط به سهميه تسهيلات خدمات دانشجويي (گوشت، روغن، برنج، قند و شکر) به دانشگاه

- پيگيري، جذب، ابلاغ و مصرف اعتبار تخصيصي وامهاي تحصيلي، مسكن ، ممتازي، خاص، ضروري، وديعه مسكن ، شهريه و غیره

- پيگيري و جذب يارانه هاي نقدي صندوق جهت تعميرات و خريد تجهيزات سلف سرويس و خوابگاه ها

- پيگيري و جذب اعتبارات لازم جهت انعقاد و پرداخت حق السهم صندوق در قرارداد بيمه خدمات درماني دانشجويان دانشگاه

- بررسي وضعيت بيمه دانشجويان كارشناسي جديدالورود در هر سال و بيمه نمودن دانشجويان فاقد بيمه

- ثبت نام و تشكيل پرونده براي دانشجويان متقاضي بيمه خدمات درماني(بيمه ايرانيان (

- ارتباط با سازمان بيمه خدمات درماني جهت انعقاد قرارداد بيمه خدمات درماني دانشجويان دانشگاه در هر سال و دو مرحل در ساله (شامل قراردادهاي اصلي و تكميلي و دانشجويان خارجي) انجام امور مالي

- اخذ دفترچه بيمه و توزيع بين دانشجويان

- ارتباط با شركتهاي بيمه جهت بيمه حوادث نمودن كليه دانشجويان دانشگاه

- انعقاد قرارداد- ارسال اسامي- انجام امور مالي و پيگيري اخذ غرامت مربوط به دانشجويان حادثه ديده در طول هر ترم

- ثبت نام از دانشجويان متقاضي وامهاي تحصيلي شهریه دانشجویان نوبت دوم - مسكن - تحصیلی ممتاز - ضروری ممتاز - موارد خاص-ضروري -وديعه مسكن متاهلی- حج عمره - قهرمان ورزشی- مبتکر-کم بینا - نابینا و حوادث غیر مترقبه دانشجويان روزانه و ارسال اطلاعات به مبادی ذیربط

- ثبت نام از دانشجويان متقاضي وام شهريه دانشجويان نوبت دوم

- اطلاع رساني و توزيع مدارك مالي لازم

- دريافت فرمهای تائيد شده و مدارك مربوط

- ارسال اطلاعات متقاضيان واجد شرايط از طريق سيستم اتوماسيون به صندوق رفاه دانشجويي

- پيگيري و ارسال وام به حساب دانشجويان ذينفع

- ثبت نام از دانشجويان متقاضي وام ودیعه مسکن متاهلی دانشگاه

- دريافت فرمهای تائيد شده و مدارك مربوط

- ارسال اطلاعات متقاضيان واجد شرايط به معاونت مالی و اداری دانشگاه

- انجام مراحل تسويه حساب مربوط به دواير معاونت دانشجويي براي كليه دانشجويان انصرافي ، اخراجي و فارغ التحصيلان دانشگاه

- محاسبه تمام دیون دانشجویان در طول تحصیل (مختص دانشجویان بدهکار (

- صدور فیش 10% از کل بدهی(مختص دانشجویان بدهکار (

- صدور فیش نقدی اجاره بهای خوابگاه از سال 86 به بعد(مختص دانشجویان خوابگاهی (

- ارسال اطلاعات فارغ التحصیلان به صندوق رفاه دانشجویان جهت صدور دفترچه اقساط

- صدور دفترچه اقساط از طریق سیستم جامع فاز 2 صندوق رفاه دانشجویان، براي فارغ التحصيلان متقاضي دريافت دفترچه قسط

- صدور فیش بانکی از طریق سیستم جامع فاز 2 صندوق رفاه دانشجویان، مربوط به فارغ التحصيلان متقاضي پرداخت نقدي

- ارسال اطلاعات فارغ التحصیلان متقاضي پرداخت نقدي به صندوق رفاه دانشجویان

- صدور گواهی عدم بدهی از طریق سیستم جامع فاز 2 صندوق رفاه دانشجویان، مربوط به فارغ التحصيلان متقاضي پرداخت نقدي

- ارایه مجوز صدور دانش نامه یا گواهی موقت فراغت از تحصیل دانشجویان به آموزش کل دانشگاه

- ضمنا هر ساله اداره رفاه دانشجويان مقررات، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي چگونگي تخصيص تسهيلات رفاهي را از طریق بروشورهای ذیل در اختيار دانشجويان به ويژه ورودي هاي جديد قرار مي دهد

- آشنايي با ضوابط و مقررات پرداخت تسهيلات دانشجويي

- آشنايي با ضوابط و مقررات تسهيلات بيمه دانشجويي

- آشنايي با ضوابط و مقررات باز پرداخت تسهيلات دانشجويي

- مجوز صدور دانش نامه یا گواهی موقت فراغت از تحصیل دانشجویان به آموزش کل دانشگاه

 

تعداد بازدید کل : 15790473
تعداد بازدید امروز: 20318
بازدید دیروز : 40529
تعداد افراد آنلاین: 153