مدیریت تربیت بدنی
1395-01-18

آموزش: دانشجويان در طول دوران تحصيل خود الزاما باید 2 واحد درسي تحت عنوان تربيت بدني 1 و 2 را در دو نيمسال جداگانه بگذرانند. بنابراين مديريت تربيت بدني نسبت به برنامه‌ريزي، تدوين و ارائه دروس در قالب سيستم جامع آموزش گلستان و با هماهنگي مديريت محترم آموزش كل اقدام مي‌نمايد


فوق برنامه: ورزش مي‌بايست امري پيوسته باشد. بنابراين دانشجويان علاوه بر گذراندن واحدهاي 1 و 2 دروس تربيت بدني، در تمام سنوات تحصيلي كه در دانشگاه حضور دارند از سالن‌ها، مربيان و امكانات ورزشي در رشته‌هاي تخصصي استفاده مي‌كنند. به جهت اشغال بخش عمده‌اي از برنامه هفتگي در دانشكده‌ها، به ناچار دانشجویان ساعات عصر تا پاسي از شب (بعضاً تا 24) را براي فعاليت ورزشي مورد علاقه‌شان انتخاب و برنامه‌ريزي مي‌كنند که این امر مستلزم هدایت و پشتیبانی است که توسط این قسمت انجام می شود


مسابقات درون دانشگاهي: اوج و تبلور فعاليت‌هاي ورزشي در انجام مسابقات ورزشي نهفته است. زيرا ورزشكاران انگيزه‌ي بسيار قوي جهت تداوم و استمرار فعاليت‌هاي ورزشي پيدا خواهند كرد. مسابقات درون دانشگاهي شامل كليه مسابقاتي است كه در محيط دانشگاه و به صورت دانشكده‌اي يا آزاد اجرا مي‌شود. اين مسابقات يا در سالن‌هاي تخصصي يا در جوار خوابگاه‌هاي دانشجويي و به صورت يك مجموعه مسابقات در ايام و مناسبت‌های مختلف انجام مي‌شود. بديهي است براي اجراي يك مسابقه ورزشي تمام امور مربوطه اعم ازتجهيز سالن، تقويم مسابقات، هيأت داوران، كميته‌هاي فني و انضباطي، كادر پزشكي و غيره مي‌بايست در دستور كار قرار گيرد


مسابقات برون دانشگاهي: مسابقات برون دانشگاهي شامل كليه مسابقاتي است كه در خارج از دانشگاه و به صورت درون شهري، درون استاني، كشوري و ملي انجام مي‌گيرد. بعنوان مثال مسابقات رفت و برگشتي  بين دانشگاه‌هاي هم جوار يا مسابقاتي كه بين دانشگاه‌هاي منطقه 13 وزارت علوم انجام مي‌گيرد از جمله‌ي همين مسابقات هستند.
گونه‌ي ديگر از اين مسابقات شركت در المپياد ورزشي است كه تيم‌هاي قهرمان هر منطقه در رشته‌هاي مختلف به اين مسابقات اعزام مي‌شوند. براي اعزام و شركت هر تيم لازم است كليه امكانات تربيت بدني به همراهي مربي مجرب ابتدا در يك اردو و تمرين چند ماهه به همراه بازي‌هاي تداركاتي و دوستانه بسيج شوند تا تيم در رشته موردنظر آمادگي لازم را براي رقابت به دست آورد. آنگاه طي يك برنامه منسجم و براساس تقويم مسابقات نسبت به تهيه تداركات تيم و اعزام آنان اقدام شود

 

ورزش كاركنان: كاركنان دانشگاه اعم از كارمندان، هيأت علمي، نيروهاي قراردادي و نيروهاي وظيفه نيز طبق قوانين و مقرارت اداري به ورزش مي‌پردازند. بديهي است براي انجام ورزش علاوه بر تخصيص سالن‌هاي ورزشي به گروه‌هاي فعال در رشته‌هاي تخصصي، نياز به برنامه‌ريزي، مديريت پشتيباني در برپايي كلاس‌هاي ورزشي، تمرينات تا برگزاري مسابقات دارن

د
آزمون آمادگي جسماني كاركنان: آزمون آمادگي جسماني كاركنان ترفيع بگير طبق جدول ابلاغي و دستورالعمل مصوب وزارت دفاع و معاونت محترم اداري و نيروي انساني از جانب مديريت تربيت بدني و با مشاركت مديريت محترم بهداشت و درمان انجام گرفته و نتيجه‌ي هر آزمون به مديريت محترم اداري و نيروي انساني جهت درج در پرونده‌ي ترفيع بگير ارسال مي‌گردد


مجتمع فرهنگي شهرك شهيد مطهري: در راستاي كمك به امور فرهنگي و نشاط خانواده‌هاي محترم دانشگاه، اين مديريت با تعامل و همكاري مجتمع فرهنگي شهرك شهيد مطهري اقدام به برگزاري كلاس‌هاي فوق برنامه ورزشي براي فرزندان و والدين آنان نموده است


اماكن ورزشي فعال: فضاهاي ورزشي موجود و فعال تحت مدیریت این قسمت عبارتند از:
استاديوم ورزشي (زمين چمن و پيست دو ميداني)
سالن ورزشي بعثت (اختصاصي واليبال و بسكتبال)
سالن ورزشي غدير (اختصاصي فوتسال و هندبال)
سالن كشتي (اختصاصي كشتي و جودو)
سالن ورزش‌هاي رزمي (اختصاصي، كاراته، تكواندو و كونگ فو)
سالن بدنسازي و وزنه‌برداري
فضاي روباز آسفالته
مجموعه ورزش‌هاي پاركي در جوار خوابگاه‌ها
كلبه سلامت (فضايي ويلايي شامل پينگ پنگ، دارت، شطرنج و فوتبال دستي)