نقشه ی سایت
یکشنبه  28  دی  1399

اداره کل آموزش

اداره کل امور آموزشی دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

 اداره کل امور آموزشی دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان با داشتن سابقه طولانی انجام وظایف محوله در رابطه با امور پذیرفته شدگان - دانشجویان - فارغ التحصیلان از جمله ؛  برنامه ریزی و هماهنگی ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری ، بررسی و اقدام گزارش های فارغ التحصیلی دانشجویان ، امور معافیت تحصیلی و نظام وظیفه دانشجویان ذکور مشمول ، بررسی درخواست انتقال دانشجویان دانشگاه های دیگر به دانشگاه ، تهیه و ارسال بخشنامه های آموزشی ، مکاتبات لازم با واحدها و ادارات داخل دانشگاه - دانشگاهها - ادارات مربوط به وزارتخانه ها - سازمان های بیرون از دانشگاه و ... را به عهده دارد . این اداره کل یکی از زیرمجموعه های حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه می باشد .

********************************************

اداره کل امور آموزشی دانشگاه  

معرفي و شرح وظايف (به طور كلي )

اداره كل امور آموزشي دانشگاه به منظور ايجاد هماهنگي بين ادارات آموزش دانشكده ها و آن اداره كل و رايانه و ساير واحدهاي ذيربط براي اجراي صحيح مقررات و آيين نامه هاي آموزشي و همچنين انجام امور اداري دانشجويـان در دوره هاي كارشناسي ارشد پيوسته و دوره هاي روزانه و شبانه    ( نوبت دوم ) كارشناسي پيوسته و ناپيوسته و مكاتبات خارج از دانشگـــاه فعاليت نموده و امور محوله را مورد رسيدگـــي و اقدام مقتضي قرار مي دهد.

الف ) اهم وظايف آموزشي اين اداره كل به شرح زير مي باشد:

 • برنامه ريزي براي ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون سراسري.

 • امور مربوط به دانشجويان و فارغ التحصيلان مشمول نظام وظيفه.

 • بررسي درخواست دانشجويان متقاضي انتقال (دائم و مهمان ) از دانشگاه مالک اشتراصفهان به دانشگاههاي ديگر.

 • امور مربوط به بررسي و پذيرش دانشجويان متقاضي انتقال (دائم و مهمان نيمسال كامل ) به دانشگاه مالک اشتر.

 • بررسي و طرح گواهي ها و مدارك بيماري دانشجويان در جلسه كميسيون پزشكي دانشگاه./(در دست اقدام و تفويض اختيار)

 • صدور بخشنامه هاي داخلي براي تسريع و هماهنگي در روند امور آموزشي دانشجويان.

 • ارسال بخشنامه هاي وزارتي و غيره به دانشگاه و دانشكده ها.

 • بررسي و رفع اشكالات كارنامه دانشجويان براساس مقررات مربوط.

 • برنامه ريزي براي استفاده بهتر از خدمات رايانه مركزي دانشگاه.

 • تهيه آمارهاي مختلف و اطلاعات مربوط به دانشجويان شاغل به تحصيل و غيره دانشگاه.

 • بررسي موارد آيين نامه آموزشي مربوط به مقاطع غير تحصيلات تکميلي  و اقدام براي رفع نكات مورد ابهام و يا پيش بيني نشده و طرح در جلسه شوراي آموزشي تحصيلات تکميلي و  دانشگاه.

 • رسيدگي به وضعيت تحصيلي دانشجويان عادي - مشروط - ممتاز - شاغل به تحصيل- و براساس آيين نامه هاي آموزشي و ارسال احكام مربوط.

 • انجام امور فارغ التحصيلان، شامل: صدور گواهي موقت، تاييديه تحصيلي ، دانشنامه ، المثني مدارك

 • فارغ التحصيلي ، ريزنمرات تاييد شده و...

 • طرح موضوعات ارجاعي از شوراي آموزشي دانشگاه در جلسات كميته تخصصي منتخب شوراي آموزشي دانشگاه.

 • گزارش وضعیت آموزش رایگان دانشجویان و فارغ التحصیلان دوره روزانه برای تسویه حساب مالی به اداره  آموزشهای آزاد دانشگاه .

 • بررسي و طرح وضعيت و پرونده هاي تحصيلي دانشجويان در جلسات كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه.

 • ايجاد هماهنگي با ادارات مختلف دانشگاه و ادارات ديگر حوزه معاونت آموزشي تحصيلات تکميلي دانشگاه.

 • هماهنگي در امور مربوط به دانشجويان ممتاز با دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه و انجام ثبت نام دانشجويان معرفي شده از سوي آن دفتر.

 • تهيه فرم هاي وضعيت تحصيلي براساس كارنامه ها و پرونده هاي تحصيلي دانشجويان.

 • استعلام و انجام مكاتبه در موارد لزوم و نكات ابهام آيين نامه ها با وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري.

 • صدور احكام انصراف ، اخراج آموزشي ، انضباطي (اوليه ، قطعي ) دانشجويان دانشگاه.

 • ارسال كارنامه و فرم وضعيت تحصيلي دانشجويان.

 • بررسي پرونده هاي تحصيلي دانشجويان براي كنترل مدارك ثبت نام و تطابق با دستورالعمل ثبت نام سازمان سنجش آموزش كشور .

 • اقدام براي ثبت نام دانشجويان انتقالي براساس آيين نامه هاي مربوطه .

 • اقدام براي بررسي و تعيين دانشجويان رتبه اول و اعلام مراتب به سازمان سنجش آموزش كشور و دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه .

 • اقدام براي تهيه پرونده جديد و بايگاني سوابق و پرونده هاي فارغ التحصيلان در بايگاني كل اداره كل امور آموزشي.

 • اقدام براي انتقال پرونده هاي تحصيلي دانشجويان غير شاغل به تحصيل و داراي حكم قطعي به بايگاني راكد.

 • صدور كارت دانشجويي جديد  براي دانشجويان جديد الورود و دانشجويان شاغل به تحصيل دانشگاه و دانشجويان مهمان (ترم كامل) در دانشگاه مالک اشتر.

 • هماهنگي و اقدام براي تهيه دستورالعمل ترم تابستاني و تقويم آن براساس مصوبات شوراي آموزشي تحصيلات تکميلي دانشگاه .

 • صدور گواهي رتبه اول براي دانشجويان رتبه اول در هر رشته تحصيلي براساس تقاضاي آنان.

 • انجام مذاكرات و راهنمايي دانشجويان در موارد ارجاعي.

 • تحقيق و بررسي و مطالعه در وضعيت تحصيلي و روند خدمات آموزشي و تهيه آمارهاي مربوط.

 • بررسی و هماهنگی برای تایید اسامی دانشجویان برتر معرفی شده به منظور ارسال به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه و انجام مکاتبات لازم .

 • بررسی و اقدام برای نامه های ارائه شده فارغ التحصیلان در خصوص لغو تعهد آموزش رایگان .

ب ) درحال حاضر اداره كل امور آموزشي شامل قسمتهاي زير مي باشد:

 • دفتر مديريت امور آموزشي دانشگاه

 • دفتر معاون مديركل امور آموزشي دانشگاه

 • دبيرخانه

 • واحد رايانه

 • اداره دانشنامه ها و صدور مدارك تحصيلي

 • حوزه فني

 • بايگاني فارغ التحصيلان و راكد

تعداد بازدید کل : 17322707
تعداد بازدید امروز: 8445
بازدید دیروز : 4275
تعداد افراد آنلاین: 53