نقشه ی سایت
یکشنبه  28  دی  1399

شرح وظایف معاونت آموزش

حوزه معاونت آموزشی
 

مقدمه

فعاليت­هاي آموزشي و فرهنگي، محور اصلي برنامه­ هاي دانشگاه مي­باشد. وبراین اساس، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان  برنامه ­هاي آموزشي خود را در جهت رفع خلاءها و نيازهاي آموزشي در رشته­ هاي مختلف در مقاطع كارشناسي وكارشناسي ارشد گسترش داده است. اين معاونت با شرح وظايف ذيل فعاليت مي­نمايد:

 

 • برنامه ریزی، تهیه و تنظیم اصول کلی برنامه های آموزشی و ارایه خط مشی سیاست های آموزشی به هیأت رئیسه دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای آنها پس از تصویب                                                                                      
 • مطالعه و بررسی آیین نامه های آموزشی و ارائه پیشنهادات لازم به شورای آموزشی دانشگاه و شورای عالی برنامه ریزی برای باز نگری و بهبود آنها                                                                                                                 
 • ارزشیابی و ارزیابی مستمر وضعیت دانشجویان و مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل آموزشی دانشجویان از لحاظ پیشرفت های علمی و عملی آنان و ارائه گزارشات لازم به رئیس دانشگاه                                                      
 • رسیدگی به برنامه های آموزشی دانشگاه و اظهارنظر در مورد تغییر یا توسعه آنها                                                        
 • بررسی و اظهارنظر در خصوص راه اندازی رشته ها و گروه های آموزشی جدید مصوب و نیز دوره های جدید تحصیلات تکمیلی دانشگاه متناسب با نیاز                                                                                                
 • بررسی و اظهارنظر در خصوص راه اندازی رشته های جدید غیرمصوب و ارائه پیشنهادات لازم به شورای عالی برنامه ریزی برای تصویب آنها                                                                                                                              
 • برنامه ریزی برای دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان به منظور استفاده هرچه بهتر از آیین نامه مربوط                                                                                                                             
 • همکاری با وزارت متبوع درخصوص برگزاری آزمون های متمرکز سراسری از جمله علوم مهندسی، کارشناس ارشد.                                                                                                         
 • نظارت بر مرکز مطالعات و توسعه آموزش و اداره کل آموزش در جهت اجرای برنامه های آموزشی، و ارتقاء کیفیت آموزش                                                                                                                           
 • تشکیل شورای آموزشی و کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه و تهیه دستور جلسات و ابلاغ مصوبات جهت اجرا                                                                                                                               
 • تشکیل کمیسیون نقل وانتقالات دانشگاه و تهیه دستور جلسات و صورتجلسات آن                                          
 • نظارت بر دایره امتحانات دانشگاه و نظارت بر برگزاری صحیح و سالم امتحانات                                                   
 • برقراری ارتباط با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی در داخل به منظور انجام مبادلات دانشجویی و آموزشی و همچنین دانش آموختگان                                                                                                           
 • انجام تمهیدات لازم جهت برگزاری آزمون های کارشناسی ارشد ناپیوسته، کارشناسی پیوسته ، علوم و کارشناسی ناپیوسته و بررسی و انجام مکاتبات لازم جهت پذیرفته شدگان                                                                                                                      
 • انجام امور مربوط به آزمون های ارتقاء و گواهینامه تخصصی، دانشنامه تخصصی
 •                     
 • بررسی پرونده دانش آموختگان در مقاطع کارشناسی ارشد، کارشناسی ناپیوسته و پیوسته و رشته های تحصیلی که در این دانشگاه موجود می باشد. پاسخ به هرگونه مکاتبه درخصوص دانش آموختگان به موسسات و ارگانهای دولتی و موسسات آموزشی داخل کشوربراساس مقررات آموزشی                                                                                                                                      
 • بررسی کیفیت آموزشی در دانشگاه و ارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف و اعلام نتیجه ارزیابی ها جهت بهبود کیفیت آموزشی و ارائه آن به شورای دانشگاه                                        
 • بررسی متون جزوه ها وکتب ارائه شده از جانب اعضای هیأت علمی به لحاظ تطبیق با سرفصلهای مصوب و ارائه نتیجه به شورای دانشگاه                                                                                                                       
 • بررسی و تایید صلاحیت علمی داوطلبان عضویت در هیأت علمی دانشگاه که باید پس از تایید گروه آموزشی ذی ربط از طریق رئیس دانشکده به شورای دانشگاه ارجاع شود                                                                                          
 • نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی، از طریق دفتر نظارت و ارزیابی آموزش دانشگاه                                   
 • حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه، از طریق اعمال نظارت مستقیم بر کار آنها و نیز ایجاد هماهنگی بین آن واحدها                                                                                                                       
 • اصلاح روش های کیفیتی تدریس و فراهم نمودن زمینه مناسب به منظور ایجاد خلاقیت و نوآوری در آموزش                       
 • استفاده از نرم افزارهای جدید و پیشرفته رایانه ای در فرآیندهای آموزشی                                           
 • برگزاری کارگاه های آموزشی متناسب با نیاز اساتید                                                                                               
 • نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیأت رئیسه                                                                                                                 
 • ایجاد زمینه رشد و توسعه انفورماتیک و خدمات رایانه ای امور آموزشی جهت پیشبرد اهداف آموزشی                             
 • مکانیزه نمودن فعالیت های خدمات آموزشی در حوزه ستادی و دانشکده های تابعه                                          
 • فراهم نمودن نیازهای سخت افزاری در گروه های آموزشی دانشکده های تابعه جهت استفاده از نرم افزارهای اختصاصی و دسترسی به اینترنت و سایر بانکهای اطلاعاتی مرتبط                                                                     
 • انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه های درسی و تطبیق برنامه ها با نیازهای علمی کشور                                                                                                                                                 
 • ارتقای دانش و مهارت های اعضای محترم هیأت علمی با برگزاری کارگاه های متعدد روش تدریس، روش تحقیق، ارزشیابی                                                                                              
 •  
 • برنامه ریزی و نظارت بر امور تحصیلات تکمیلی و دوره ای کوتاه مدت آموزشی دانشگاه
 •  
 • دستور تهیه تقویم آموزشی دانشگاه و ابلاغ آن به دانشکده ها و تهیه برنامه آموزشی در رشته های مهندسی    
 • مطالعه و اتخاذ تصمیم در جهت ارتقاء کیفیت آموزشی دانشگاه و پیشنهاد اصول اجرایی در این زمینه   
 • هدایت و نظارت بر شورای آموزشی، شورای تحصیلات تکمیلی، کمیته تخصصی، هیأت ممیزه، کمیسیون موارد خاص، ستاد شاهد و ایثارگر و شورای آموزش مداوم دانشگاه
 • فعالیت در شوراهای دانشگاه (هیأت رئیسه، شورای دانشگاه، شورای پژوهشی، شورای انتشارات و ...،) و کمیته های مختلف دانشگاه
 • اتخاذ تصمیم در مورد طرح تمام وقتی اعضای هیأت علمی آموزشی و کارکنان دانشگاه   
 • تعیین وظایف هیأت علمی و هماهنگ ساختن زمان تدریس و تحقیق و خدمات در دانشگاه                                            
 • ایجاد و گسترش آموزش مبتنی بر تحقیق و انعطاف پذیر                                                                               
 • تهیه و تدوین اجرای طرح های تربیت مدرس متناسب با نیاز                    
 • هدایت و نظارت و تصویب عناوین رساله های دانشجویان کارشناسی ارشد                             
 • تعریف فرایندی فعالیت های آموزشی در جهت شفاف سازی این فعالیت ها                                         
 • راهنمایی و ارائه مشاوره به دانشجویان

           

ارتباط با معاون آموزشي

info_Edu1@mut-es.ac.ir

ارتباط با دفتر معاونت آموزشي

vpea@mut-es.ac.ir

 

تعداد بازدید کل : 17322622
تعداد بازدید امروز: 8360
بازدید دیروز : 4275
تعداد افراد آنلاین: 48