شرح وظایف معاونت آموزش
1394-12-04

حوزه معاونت آموزشی
 

مقدمه

فعاليت­هاي آموزشي و فرهنگي، محور اصلي برنامه­ هاي دانشگاه مي­باشد. وبراین اساس، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان  برنامه ­هاي آموزشي خود را در جهت رفع خلاءها و نيازهاي آموزشي در رشته­ هاي مختلف در مقاطع كارشناسي وكارشناسي ارشد گسترش داده است. اين معاونت با شرح وظايف ذيل فعاليت مي­نمايد:

 

           

ارتباط با معاون آموزشي

info_Edu1@mut-es.ac.ir

ارتباط با دفتر معاونت آموزشي

vpea@mut-es.ac.ir