نقشه ی سایت
یکشنبه  17  اسفند  1399

امور اعضای هیئت علمی

  - انجام تمامي امورمرتبط با جذب، تغيير وضعيت، بررسي صلاحيت هاي علمي و عمومي اعضاي هيئت علمي از طريق تعامل با هيئت مركزي جذب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

    - تعامل با هيئت مميزه دانشگاه به منظور انجام ارتقاي مرتبه و احتساب سوابق گذشته اعضاي هيئت علمي

    - انجام امور اعضاي هيئت علمي پژوهشكده هاي جوار صنعت با هماهنگي وزارت علوم

    - تعامل با سازمان بازنشستگي ودجا جهت برقراري مستمري بازنشستگي اعضاي هيئت علمي

   

دریافت فایل آئين نامه ارتقا مرتبه وكاربرگهاي مربوطه

  آئين نامه ارتقا

گزارش نامه (شناسنامه) اعضای هیأت علمی آموزشی

گزارش نامه (شناسنامه) اعضای هیأت علمی پژوهشی

کاربرگ گزارش كليات پروژه

 

دریافت فایل كاربرگهاي تبديل وضعيت

گزارشنامه (شناسنامه )عضو آموزشی

گزارشنامه (شناسنامه )عضو پژوهشی

جداول حداقل امتيازات لازم

فرم مشخصات فرد (پرسشـنامه هيات اجرايي جذب)

مدارك مورد نياز براي تشكيل پرونده عمومي

نحوه تكميل کاربرگها و مدارك درخواستي براي پرونده علمي

 

دریافت فایل كاربرگهاي دريافت پايه سالانه

كاربرگ اصلي پايه

كاربرگهاي درج فعاليت

کاربرگ گزارش كليات پروژه - مقیم

کاربرگ گزارش كليات پروژه - مامور

 

 

دریافت فایل كاربرگهاي رسمی قطعی

آموزشی جداول آموزشی به رسمی قطعی

خلاصه جداول ج آموزشی به رسمی قطعی

شناسنامه علمی آموزشی به رسمی قطعی

پژوهشی جداول پژوهشی به رسمی قطعی

خلاصه جداول ج پژوهشی به رسمی قطعی

شناسنامه علمی پژوهشی به رسمی قطعی

 

واحدهای ستادی و دانشگاهی

اوقات شرعی

اذان صبح
طلوع افتاب
اذان ظهر
اذان عصر
اذان مغرب
تعداد بازدید کل : 17688719
تعداد بازدید امروز: 619
بازدید دیروز : 6604
تعداد افراد آنلاین: 43