نقشه ی سایت
چهارشنبه  02  مهر  1399

بیانات مقام معظم رهبری درباره اساتید

1395-01-17

 بیانات مقام معظم رهبری با اساتید

 

 

گزیده بیانات  «سوزن‌بانانِ پیشرفت علمی كشور»

  دانلود فایل گزیده بیانات