نقشه ی سایت
جمعه  26  مهر  1398

بیانات مقام معظم رهبری درباره اساتید

1395-01-17

 بیانات مقام معظم رهبری با اساتید

 

 

گزیده بیانات  «سوزن‌بانانِ پیشرفت علمی كشور»

  دانلود فایل گزیده بیانات