نقشه ی سایت
شنبه  09  اسفند  1399

فعاليتهای تحقيقاتی دانشكده مهندسي برق و الكترونيك

فعاليتهای تحقيقاتی رسمی دانشکدة برق در قالب پروژه های مصوب اعضای هيئت علمی و طرحهای نوآورانة دانشجوئی انجام می شود. زمينه های اين تحقيقات عبارت اند از:

  • پردازش سيگنال( پردازش تصوير)،
  • طراحی وکنترل درايو ماشينهای الکتريکی
  • طراحی ماشينهای الکتريکی
  • مانيتورينگ هوشمند سيستمهای الکترومکانيکی
  • پروژه های دانشی
  • ساخت ربات (عمدتا در قالب طرحهای نو آورانة دانشجوئی)

 

فعالیتهای پژوهشی دانشجویی

 

فعالیتهای پژوهشی دانشجویان دانشکده برق در قالبهای مختلفی انجام می شود . بخشی از فعالیتها در قالب پروژه فارغ التحصیلی انجام می شود ، پروژه هایی که جنبه نوآورانه داشته باشند با تصویب معاونت پژوهش از اعتبارات مالی بیشتری برای به نتیجه رسیدن بهره مند خواهند شد .

دانشجویان می توانند علاوه بر موارد فوق با هماهنگی اعضای هیئت علمی که پروژه مصوب دارند به عنوان دستیار پژوهشی همکاری کنند

تعداد بازدید کل : 17632654
تعداد بازدید امروز: 602
بازدید دیروز : 4956
تعداد افراد آنلاین: 20