نقشه ی سایت
چهارشنبه  13  اسفند  1399

انگشت نگاری در قرآن

هنگامی که قرآن اشاره به آسان بودن زنده کردن انسان توسط خداوند دارد بر موضوع اثر انگشتان انسان تاکید می کند.

آیا انسان می پندارد که ریزه های استخوان هایش را گرد نخواهیم آورد؟ آری بلکه تواناییم که خطوط سر انگشتانش را هم یکایک درست و بازسازی کنیم(موزون و مرتب کنیم) سوره قیامت آیه 4-3

همه انسان ها حتی دوقلوهای همسان اثر انگشت مخصوص به خود را دارند یعنی هویت انسان در اثر انگشتانشان عالمت گذاری شده است. دقیقا شبیه به سیستم بارکدگذاری روی اجناس که در فروشگاه ها استفاده می شود.

 تاکید بروی اثر انگشتان معنای بسیار خاصی دارد چون اثر انگشت هر فرد با فرد دیگر تفاوت دارد همه کسانی که زنده هستند یا قبلا در این جهان بوده اند اثر انگشت مخصوص به خود را داشته اند.  به همین دلیل است که در سراسر جهان برای تشخیص هویت افراد از اثر انگشت کمک می گیرند اما نکته مهم این است که این ویژگی های انگشت های انسان در اواخر قرن نوزدهم کشف شد. مردم تا قبل از کشف آن اثر انگشتان خود را به شکل خطوط منحنی شکلی می دیدند که هیچ اهمیت خواصی نداشت . اما خداوند در 1400 سال قبل در قرآن به این موضوع اشاره کرد

تعداد بازدید کل : 17662380
تعداد بازدید امروز: 1592
بازدید دیروز : 6072
تعداد افراد آنلاین: 40