رضایت پدر و مادر
1395-03-22

قطع رحم خصوصا نسبت به والدین عقوبت های سنگین دارد. مرحوم محدث قمی در کتاب “منازل الآخره” از کافی روایتی نقل می کند که :
حضرت رسول در هنگام وفات جوانی نزد او آمد و به او فرمود: بگو :” لا اله الا الله” .آن جوان زبانش بسته شد و نتوتنست بگوید. حضرت به زنی که در کنار آن جوان بود فرمود: آیا این جوان مادر دارد؟ عرض کرد: بله، من مادر او هستم.فرمود: آیا تو بر او خشمگینی؟ گفت: بله، شش سال است که با او سخن نگفته ام. حضرت فرمود: اینک از او راضی شو. آن زن گفت: ” یا رسول الله خداوند به رضایت شما از او راضی باشد” و چون این کلمه را که نشانه رضایت او از پسرش بود گفت، زبان آن جوان باز شد.حضرت به او فرمود: بگو لا اله الا الله. جوان تکرار کرد و گفت. حضرت فرمودند: چه می بینی؟ عرض کرد: مرد سیاه زشت رویی با جامه های چروک و بدبو که از تعفن او راه نفس من گرفته شده است. حضرت فرمودند: بگو ای خدایی که عمل کم و اندک را می پذیری و از گناهان بسیار می گذری ،عمل اندک مرا بپذیر و از گناهان بزرگ و بسیار من درگذر. که همانا تو آمرزنده مهربانی !
جوان آن کلمات را گفت. آن وقت حضرت به او فرمودند: نگاه کن چه می بینی؟ گفت مردی سفیدرو و زیبا می بینم با بویی خوش و لباسی فاخر و آن سیاه اولی دارد می رود. حضرت فرمودند: همین کلمات را تکرار کن. او دوباره گفت و عرض کرد: دیگر آن سیاه را نمی بینم و در همین حال از دنیا رفت .
مرحوم محدث قمی می فرماید: خوب در این حدیث تامل کن . ببین اثر عقوق چه اندازه زیاد است که در این جوان با آن که از صحابه شمرده می شد و کسی مثل پیامبر به عیادت او آمده و بر بالین او نشسته و خود آن جناب کلمه شهادتین را به او تلقین فرمود، نتوانست آن را بر زبان آورد ، مگر وقتی مادرش از او راضی شد. آن وقت زبانش باز شد و کلمه شهادتین را بر زبان آورد.( کتاب احتضار و عالم قبر،مسعود عالی)