تحلیل بیانیه لوزان
1395-03-22

بسم الله الرحمن الرحیم

تحلیل بیانیه لوزان                                                                                                                                                                           حجت الاسلام احمد امید

نرمش قهرمانانه راهبردی است که رهبر معظم انقلاب برای مذاکره با 1+5 تعیین کردند.این راهبرد دارای خط قرمزهایی است که تحلیل بیانیه باید بر اساس آن انجام گیرد.این خط قرمزها عبارتند از:

1- به رسمیت شناخته شدن حقوق هسته ای ملت

2- حفظ حقوق هسته ای در چارچوب غنی سازی صنعتی در داخل کشور

3- رفع فوری و هم زمان کلیه تحریم های هسته ای

4- عدم ورود به مسائل غیرهسته ای

5-دو  مرحله ای نشدن توافقنامه

خط قرمز اول : به رسمیت شناخته شدن حقوق هسته ای ملّت

در این بیانیه حقوق هسته ای ملت ایران به رسمیت شناخته شده است و سرانجام غرب پس از 11 سال تلاش برای تعلیق و تعطیل کامل فعالیت های هسته ای و نفی حقوق هسته ای ملت،مجبور گردید که این حقوق را به رسمیت بشناسد.رئیس جمهور آمریکا رسما اعلام کرد که ملت ایران در جنگ 8 ساله نشان داد که به سختی برای حقوق خود ایستادگی می کند و خصوصا در برابر تحریم های فلج کننده ایستادگی کرد و ما نمی توانیم تاسیسات هسته ای ایران را تعطیل کنیم.

در بیانیه آمده:

«در چارچوب راه حل های موجود،هیچ یک از تاسیسات هسته ای متوقف،تعطیل و یا تعلیق نمی شود و فعالیت های هسته ای ایران در تمامی تاسیسات هسته ای از جمله نطنز،فردو،اصفهان و اراک ادامه خواهد یافت. این راه حل های جامع، ادامه برنامه غنی سازی در داخل کشور را تضمین می کند و بر این اساس جمهوری اسلامی ایران قادر خواهد بود مطابق مفاد برنامه جامع اقدام مشترک تولید صنعتی سوخت هسته ای خود را برای تامین سوخت نیروگاه های هسته ای ادامه دهد»

بنابراین خط قرمز اول رعایت شده است و این اولین امتیازی است که غرب داده و به تعبیر دیگر، غرب پس از 11 سال تلاش غرب برای نفی حقوق هسته ای ملت،عقب نشینی کرده است.

2- خط قرمز دوم: حفظ حقوق هسته ای ملت در چارچوب غنی سازی صنعتی

در بیانیه در رابطه با این خط قرمز مطالب ذیل مطرح شده است:

1) نطنز :

«در طول این مدت بیش از 5000 ماشین سانتریفیوژ در نطنز به تولید مواد غنی شده در سطح 3/67 درصد ادامه خواهد داد.»

2) مواد غنی شده :

«همچنین ایران قادر خواهد بود ذخایر موجود مواد غنی شده خود را برای تولید مجتمع سوخت هسته ای و یا صادرات آنها به بازارهای بین المللی در قبال خرید اورانیوم اختصاص دهد.»

3)تحقیق و توسعه سانتریفیوژها

« بر اساس راه حل های به دست آمده ایران برنامه تحقیق و توسعه خود را به روی ماشین های پیشرفته ادامه خواهد داد و مراحل آغاز و تکمیل فرآیند تحقیق و توسعه سانتریفیوژهای IR4.IR5.IR6.IR8  را در طول زمان 10 ساله برنامه جامع اقدام مشترک ادامه خواهد داد.»

4)فردو تعلیق غنی سازی 20%:

«بر اساس راه حل های بدست آمده تاسیسات هسته ای فردو به مرکز تحقیقات هسته ای و فیزیک پیشرفته تبدیل خواهد شد. بیش از 1000 ماشین سانتریفیوژ و تمامی زیر ساخت آنها در فردو حفظ و نگهداری خواهند شد که از این میان دو آبشار سانتریفیوژ در چرخش خواهند بود.همچنین نیمی از تاسیسات فردو با همکاری برخی از کشورهای 1+5 به انجام تحقیقات پیشرفته هسته ای و تولید ایزتوپ های پایدار که مصارف مهمی در صنعت ، کشاورزی و پزشکی دارد، اختصاص پیدا می کند.»

5 ) راکتور آب سنگین اراک

«مطابق راه حل های موجود راکتور تحقیقات اراک ،آب سنگین باقی خواهند ماند و با انجام باز طراحی ارتقاء یافته و روز آمد خواهد شد. در باز طراحی ضمن کاهش میزان تولیدی پلوتونیوم کار آن راکتور اراک به میزان قابل توجهی افزایش پیدا خواهد کرد... از طرف دیگر کارخانه تولید آب سنگین مانند قبل به کار خود ادامه خواهد داد.»

در تحلیل این بیانیه در مورد حفظ این خط قرمز باید گفت که غنی سازی با 5000 سانتریفیوژ نسل اول سوخت هسته ای مورد نیاز تاسیس خواهد شد و بر این اساس حقوق هسته ای حفظ شده است اما فردو عملا تعطیل شده است و  غنی سازی 20% تعلیق شده است.

خط قرمز سوم : لغو فوری و همزمان کلیه تحریم های هسته ای

در این بیانیه آمده است :

«بر اساس راه حل های بدست آمده ، پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک، تمامی قطعنامه های شورای امنیت لغو خواهد شد و همه تحریم های اقتصادی و مالی چند جانبه اروپا و یکجانبه آمریکا از جمله تحریم های مالی ،بانکی ،بیمه،سرمایه گذاری و تمامی خدمات مرتبط با آنها در حوزه های مختلف از جمله نفت، گاز، پتروشیمی و خودرو سازی فورا لغو خواهد شد... همچنین کشورهای عضو گروه 1+5 هستند از وضع تحریم های جدید در موضوع هسته ای خودداری نمایند.»

در این متن چند نکته مبهم وجود دارد: یکی اینکه قبل از لغو قطعنامه های شورای امنیت و لغو تحریم ها اقدام مشترکی وجود ندارد زیرا مهم ترین اقدام1+5 لغو تحریم هاست. ثانیا زمان لغو قطعنامه های قبلی و صدور قطعنامه جدید چه زمانی خواهد بود ؟ تجربه توافقنامه تهران با سه کشور اروپایی و تعهد بر ارایه پیشنهادات و اطاله آن به 2 سال و بعد از 2 سال هم پیشنهاد دادند که برای اعتمادسازی لازم است برای همیشه تعلیق کامل تاسیسات اتمی ایران ادامه یابد.بنابراین خط قرمز لغو فوری و هم زمان کلیه تحریم های هسته ای  رعایت نشده است.

خط قرمز چهارم : عدم ورود به موضوعات غیر هسته ای

در بیانیه آمده :

«ایران در جهت شفافیت و اعتمادسازی به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی را به صورت موقت اجرا نموده و در ادامه فرآیند تصویب این پروتکل طبق جدول زمانی در چارچوب اختیارات رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید.»

این بخش از بیانیه راه را برای بازدید از مراکز نظامی را فراهم می سازد و به این وسیله دریچه ورود به مسائل نظامی خصوصا موشکهای بالستیک را فراهم می آورد، بعلاوه این بخش از بیانیه ورود دولت در حوزه اختیارات مجلس شورای اسلامی است.

خط قرمز پنجم : دو مرحله ای نشدن توافقنامه

 با توجه به اینکه بیانیه درواقع چارچوب توافق جامع می باشد و غیر الزام آور است و فاصله زمانی تا توافقنامه جامع 3 ماه می باشد بنابراین از این خط قرمز عبور نشده است.

 در بیانیه آمده :

« با پایان یافتن این مرحله از مذاکرات پیش نویس برنامه جامع اقدام مشترک تا بازه زمانی 10 تیر در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.»

بنابراین دولت با افکار و ایده ها و دیدگاه هایی که دارد در مجموع قدم مثبتی را برداشته است اما با توجه به نیاز آمریکا به این توافقنامه و قدرت منطقه ای ایران اسلامی و در موضع قدرت بودن ایران در مذاکرات ، این امکان وجود داشت که قدم بسیار قوی تری برداشته شود.

هوشیاری تیم مذاکره کننده

ضمن تقدیر و تشکر از زحمات سخت و طاقت فرسای تیم مذاکره کننده که دستاوردهای مهمی را برای نظام فراهم کردند از جمله اینکه پس از 200 سال استکبار غرب را وادار کردند که از مذاکرات نگوشیشن (برد-باخت) به مذاکرات دیالوگی عقب نشینی کند که این دستاورد یازده سال مقاومت ملت و دولت پیشین است و نیز به رسمیت شناخته شدن علم و فن آوری هسته ای نظام اسلامی، تیم مذاکره کننده باید گفت در مذاکرات آینده به شیطنت های شیطان بزرگ که در بیانیه و فکت شیپ منتشره آمده توجه نماید :

الف- قید هسته ای به لغو تحریم ها ، راه را برای متوجه کردن تحریم ها به موشکهای بالستیک و حقوق بشر و تروریسم باز خواهد کرد و در آینده نیز تحریم های جدید را متوجه این حوزه های سه گانه خواهند کرد.

ب- تعهدات ایران شفاف و الزامی مطرح شده است اما تعهدات 1+5 بصورت مبهم، تفسیر پذیر و وعده های نسیه مطرح شده است.

ج- پروتکل الحاقی بصورت مطلق مطرح شده است و راه را برای بازرسی های )PMD بازرسی در مورد ابعاد نظامی احتمالی) باز شده است.

د-  همکاریهای بین المللی در فردو و آب سنگین عراق هیچ ضمانت اجرایی ندارد.

ه- بیانیه،واقعا بیانیه است زیرا الزام حقوقی ندارد اما متن فکت شیت را به گونه ای تنظیم کرده اید که در افکار عمومی آن را یک توافقنامه جلوه دهند.

و- یکی از اهداف پنهان آمریکا در مذاکرات هسته ای و اطاله آن برای این است که جامعه اسلامی را به یک جامعه دو قطبی تبدیل کند.درایت و تدبیر رهبری در انتخاب شعار سال به هم دلی و هم زبانی دولت و ملت برای خنثی سازی این هدف پنهان دشمن است لذا دولت باید یا صبر و حوصله و شرح صدر با منتقدان برخورد نماید تا همدلی و هم زبانی تحقق یابد.

ز- دشمن لغو فوری و هم زمان  تحریم ها را مبهم نهاده است و نمی خواهد زیر بار آن برود.

ح- یکی از شیطنت های مهم دشمن نفوذ در محاسبات دولت است. اشتباه محاسباتی دولت این است که گره مشکلات اقتصادی نظام با لغو تحریم ها امکان پذیر است. دشمن از این نقطه ضعف کمال استفاده را در مذاکرات برای تحمیل خواسته های خود انجام داده است. در حالی که گره مشکلات و معضلات نظام، مدیریت ظرفیتهای داخلی و اقتصاد مقاومتی و قطع وابستگی از نفت باز می شود. این شیطنت آمریکا با اصلاح این اشتباه محاسباتی حل خواهد شد. زیرا با فرض لغو همه تحریم ها نه تنها مشکلات حل نخواهد شد بلکه اقتصاد نفتی قوت خواهد گرفت و سیر قطع وابستگی به نفت کند خواهد شد.

ط – آمریکا علیرغم نیاز به این مذاکرات و توافقنامه اما خود را بی نیاز از آن مطرح می سازد ولذا حضرت آقا در مشهد فرمود آمریکایی ها به این مذاکرات بسیار احتیاج دارند و اختلاف بین جناح های رقیب در آمریکا بخاطر این  است که جمهوری خواهان نمی خواهند توافقنامه در کارنامه دموکرات ها ثبت شود.

ی – آمریکا به گونه ای متن را تنظیم می کند که جای تفسیر و فکت شیت را برای خود فراهم می سازد و عملا هم بر اساس همین تفسیر توافقنامه را اجرایی می کند . مثلا :

آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین